micul dictator arata fata adevarata a unor politruci cum ar fi: Laszlo Borbely, Gyorgy Ervin, Emil hop poc Boc, Marcel Hoara (Bocul de la Gorj, pixuletele topi-top, ciumpilica-tiriplica, politicianul de matineu), Attila Korodi, Livache Negoita, George Scripcaru, Raduly Robert, Antal Arpad, Sorin Oprescu, Virginia Stefanica, Nicolae Nemirschi, Radu Mazare etc

marți, 23 februarie 2010

TREZIŢI-VĂ, ROMÂNI!

Vinerea trecută (12 februarie a.c.), seara, târziu, după ce ziarele „Cuvântul liber” din Târgu-Mureş şi „Condeiul ardelean” din Sfântu- Gheorghe au luat atitudine fermă împotriva tendinţelor clare ale UDMR, de federalizare a României prin fel şi fel de diversiuni, în 16 regiuni şi 5 macroregiuni, prin intermediul unei surse demne de toată încrederea, am intrat în posesia unor documente ce au darul să ne îngrijoreze din nou. Dovadă clară că, adusă la guvernare, struţo-cămila UDMR se repede, cu acea ştiută poftă hulpavă, să rezolve, să-şi ducă la îndeplinire, „itt es most!”, toate doleanţele afl ate sub stindardul privilegiilor arhicunoscute, „să bată” - cum se zice - „fi erul până-i cald”. Adică, să benefi cieze la maximum de situaţia privilegiată, de toleranţa păguboasă şi de concesiile nepermise ale unor români, deoarece, din lipsa de tovarăşi de drum, PD-L i-a luat, din nou, la guvernare. Iar ei vor totul!
Chiar în ziua în care am intrat în posesia documentelor despre care aminteam, şi asupra cărora ne vom opri ceva mai încolo, presa din România scria despre proiectul UDMR de reorganizare a regiunilor de dezvoltare, trecut (ce ruşine!) prin adoptare tacită în plenul Senatului României! Deci, fără dezbateri, fără vot! Totul, într- un stat de drept! Prin ruşinoase şi antinaţionale manevre, folosindu- se de fel de fel de tertipuri, „care nu fac cinste unor persoane care ocupă o funcţie publică”, cum amintea senatorul PSD Titus Corlăţean, proiectul, un act îndreptat împotriva siguranţei şi integrităţii statului român, a demnităţii, a interesului naţional, a trecut. Repetăm: tacit! Trădare! Acesta-i cuvântul care li se potriveşte acum ticăloşilor. Ce importanţă mai are pentru aceşti fl aimuci că România este stat naţional unitar? Cine poartă vina? Grupul parlamentar PD-L, grup care şi-a „repoziţionat atitudinea faţă de această iniţiativă legislativă”, comparativ cu cea din anul trecut. Acum, după accederea UDMR la guvernare, este vorba despre o „alta gaşcă” (pedelistă!) „în altă traistă” (udemeristă!). PDL- iştii invocă lipsa cvorumului, drept scuză penibilă. Am fi dorit, cum era de aşteptat, ca liberalul Teodor Meleşcanu, vicepreşedintele Senatului, preşedinte de şedinţă, în acea zi, să ia atitudine, să dovedească măcar că un parlamentar al Opoziţiei nu este de acord cu mişmaşurile udemeriste. Din păcate, n-a făcut-o, mulţumindu-se să suspende şedinţa cu o jumătate de ceas înainte de ora fi xată: 13, la propunerea - nici nu se putea altfel! - UDMR.
Unii dintre dumneavoastră, stimaţi cititori, aţi afl at deja de la ce a pornit scandalul. Proiectul udemerist prevede că cele opt regiuni de dezvoltare, actuale, să treacă la 16, „fi ecare cuprinzând câte trei judeţe şi cinci microregiuni”. Un ochi atent decupează, imediat, mişmasul UDMR! Judeţele Covasna, Harghita şi Mureş (!) formează aceeaşi microregiune de dezvoltare, cuprinse, alături de Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Bihor, Satu-Mare şi Maramureş, în macroregiunea a V-a. Ce observăm? Dacă este aprobată şi formată microregiunea Harghita, Covasna şi Mureş (!), UDMR nu mai are nicio bătaie de cap. Autonomia teritorială, pe criterii etnice, a aşazisului ţinut secuiesc este deja obţinută! Să mergem mai departe! Cele nouă judeţe amintite, în care există o minoritate maghiară, cuprind exact teritoriul care, prin Dictatul de la Viena, din 30 august 1940, prin forţa, abuzul şi sfi darea „puterilor garante”, Germania şi Italia, a fost răpit României, pentru a fi oferit Ungariei horthyste şi fasciste a „amiralului fără mare”! Priviţi numai harta! Priviţi teritoriul cerut de UDMR şi vă veţi da seama de tărăşenie! Un cuţit înfi pt în inima României! Prin aprobare tacită! Iată la ce se ajunge prin complicitatea UDMR - PDL, în România de azi! Ce trădare! Ce ruşine! Ce ticăloşie! Ce troc mizerabil!
Nici n-a aşteptat UDMR să se stingă scandalul, să se mai liniştească, măcar un pic, valurile revoltei românilor conştienţi de ce se urmăreşte, că vine cu o nouă altă provocare. La 12 martie 2010, este convocată Adunarea Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc (iată că naşparliii ăştia deja folosesc sintagma separatistă!), care va avea loc la Sfântu-Gheorghe. Din Regulamentul, în posesia căruia am intrat, aflăm că primarii, consilierii judeţeni şi locali din aşa-zisul ţinut secuiesc declară, ca „limbi ofi ciale” ale Adunării, româna şi maghiara. Deci, pe acelaşi plan! Limba maghiară, a minorităţii, devine ofi - cială în România! Să le mai amintim articolul 13 din Constituţie: „În România, limba ofi cială este limba română”!?! Piţarăii ăştia sunt şi „mărinimoşi”, insultându-ne: „Se va asigura traducere simultană!”. În ciuda faptului că şedinţele Adunării sunt deschise, totuşi, „unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi pot fi dezbătute în şedinţă închisă”. Cât de „deschise” vor fi , oare, dezbaterile din 12 martie a.c., în această democraţie cu două feţe, de două feluri? Nu prea înţelegem nici prevederile punctului 8 din Regulamentul Adunării Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc! De ce, oare, „membrii Adunării au dreptul să ia cuvântul la începutul şedinţei (...), cu condiţia ca textul luării de cuvânt să fi e depus la Comisia Permanentă cu cel puţin cinci zile înainte de data şedinţei”? Curată democraţie! „Democraţie” cu… cenzură?! De ce nu la cinci zile după şedinţă?!
Să vedem, însă, care va fi actul principal, supus votului aleşilor? Este un „Proiect de Hotărâre privind statutul limbii maghiare în Ţinutul Secuiesc!”. „Statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc - se spune - prevede că, pe teritoriul Ţinutului Secuiesc, limba maghiară are acelaşi statut ca şi limba ofi cială a statului (...), atât în scris, cât şi oral. Autorităţile publice din Ţinutul Secuiesc asigură folosirea ofi cială a ambelor limbi, adoptând actele normative şi creând condiţiile care asigură deplina egalitate a celor două limbi. Comisia Permanentă a Adunării Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc, împreună cu specialiştii autorităţilor publice vor stabili lista acelor funcţii publice, care se pot ocupa numai de către persoane care cunosc ambele limbi”. Aţi citit şi aţi văzut bine! 1. Constituţia României, Legea fundamentală a Ţării, este sfi dată grosolan, la modul cel mai obraznic şi sfi dător posibil! 2. Sintagma „Ţinutul Secuiesc”, parte integrantă a României, este folosită pentru un teritoriu autonom, precum Kosovo! 3. În „Proiectul de Hotărâre privind statutul limbii maghiare în Ţinutul Secuiesc”, limba română, ofi cială în stat, nici măcar nu-i denumită! 4. Actele, conform legilor în vigoare pe teritoriul românesc, se întocmesc în limba română, ofi cială în stat. Asta n-o ştiu (încă) trepăduşii, mari adepţi ai autonomiilor teritoriale pe criterii etnice? 5. Lista acelor funcţii publice, care pot fi ocupate numai de către acele persoane care cunosc, obligatoriu, şi limba maghiară, este o revoltătoare discriminare într-un stat de drept, contrară tuturor prevederilor europene!
Aşa-i dacă-i dai nas lui Ivan! Se suie pe divan! Puternici ai clipei, care v-aţi bătut mereu joc de această Ţară, iată unde s-a ajuns prin cedările şi compromisurile păguboase, de dragul unui ciolan, într-o Românie în derivă! Unde s-a ajuns? Primăria din Sfântu-Gheorghe - conform unei ştiri Agerpres (vezi pagina 2, rubrica Actualitatea ardeleană - n.r.) - n-a mai aşteptat Adunarea Aleşilor Locali, din 12 martie a.c., şi deja şi-a şi făcut „ştampilă proprie”! Ştampilă cu „stema ofi cială” (ilegală!) a municipiului, în locul celei obligatorii, cu stema României! Ştampilele sunt confecţionate în trei variante: în limbile română şi maghiară, precum şi varianta „bilingvă”, şi vor fi folosite încă din această săptămână! Unde vor fi folosite? Pe corespondenţa internă, „între instituţii, către cetăţeni”. „Dacă am să trimit o scrisoare la Gyury bacs - spune Antal Arpad, primarul din Sfântu-Gheorghe -, atunci am să pun ştampila în limba maghiară; dacă trimit la un român, va fi cea în română, iar pentru familiile bilingve vom folosi ştampilele bilingve”. El afi rmă că tot tămbălăul ăsta ar avea drept scop „promovarea, cât mai mult, a imaginii oraşului şi a stemei ofi ciale a acestuia”. Ia să vedem care-i „stema ofi cială” şi, mai ales, ce reprezintă ea! Printre altele, stema municipiului Sfântu-Gheorghe, aprobată de Consiliul Local cu trei ani în urmă, împotriva tuturor prevederilor legale, conţine soarele şi luna. Alături de această stemă, ca „însemne ofi ciale” au fost adoptate un steag şi un fanion în culorile albastru deschis şi auriu, reprezentând drapelul secuiesc. Nimic, niciun simbol cât de mic, nu aminteşte de populaţia românească de pe aceste meleaguri! Luna trecută, Consiliul Local Sfântu- Gheorghe a adoptat o hotărâre care prevede că stema „nouă” poate fi reprodusă pe fi rme, pe sigiliile autorităţilor locale, pe imprimate, pe indicatoarele ce marchează intrările (în) şi ieşirile din localităţi. Ea va fi expusă şi pe frontispiciul Primăriei! Piţarăii nu se opresc aici! „Însemnele specifi ce - spun ei - vor putea fi folosite de autorităţile locale, în public şi la evenimentele festive şi protocolare.”
Ce părere are Antal Arpad, primarul care-i şi mai-marele UDMR Sfântu-Gheorghe? „În Secuime - clamează el -, limba maghiară este, de facto, limbă ofi cială, dar dorinţa comunităţii maghiare este ca aceasta să capete, şi de jure, acest statut!”. Întrebat despre tendinţa de „ofi - cializare” a limbii maghiare, acesta a răspuns: „UDMR a vorbit înaintea acestei organizaţii (este vorba despre CNS - n.n.) despre necesitatea «legalizării» limbii maghiare, nu doar în judeţele locuite de maghiari, cum ar fi Covasna şi Harghita, ci în toată Transilvania!”. Iată ce-i mai trece prin cap: „La unele instituţii, cum ar fi cele militarizate, nu se aplică încă! Dar se va aplica!”. Aşadar, limba lui Attila în Secuime este de facto! Trebuie să devină de jure! Ce fac, ne întrebăm, a mia oară din 1990 încoace, autorităţile statului de drept, să potolească poftele hulpave şi privilegiile udemeriste?
Treziţi-vă, români!

P.S.: Dacă UDMR continuă astfel, în acelaşi ton al sfi dării Constituţiei României şi a legilor Ţării, nesocotind, iresponsabil, jignitor şi trufaş, articolele 1 şi 13 din Legea fundamentală, trebuie să se aştepte ca, într-o zi, a redeşteptării aşteptate, trezindu-se, nemaisuportând jignirile şi insultele, toate aceste porniri antiromâneşti, cei din Guvernul Boc şi din Parlamentul de la Bucureşti să voteze şi să aplice, obligatoriu, precum în Slovacia, tot membră a UE, o reală lege, atât de necesară, pentru apărarea integrităţii statale şi protejarea LIMBII ROMÂNE!

Published in Condeiul Ardelean, 19 - 25 februarie, Volume 2010, No. 158

http://www.condeiulardelean.ro/articol/treziti-va-romani

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu