micul dictator arata fata adevarata a unor politruci cum ar fi: Laszlo Borbely, Gyorgy Ervin, Emil hop poc Boc, Marcel Hoara (Bocul de la Gorj, pixuletele topi-top, ciumpilica-tiriplica, politicianul de matineu), Attila Korodi, Livache Negoita, George Scripcaru, Raduly Robert, Antal Arpad, Sorin Oprescu, Virginia Stefanica, Nicolae Nemirschi, Radu Mazare etc

luni, 17 mai 2010

Agentiile guvernamentale au fost restructurate doar la nivel declarativ

La bugetul public ar fi intrat peste 150 de milioane de euro daca structurile subordonate Executivului ar fi fost eficientizate

Cabinetul Boc vorbeste despre soli­da­ritate si nevoia de auster­i­ta­te, dar in acelasi timp pas­trea­za se­crete datele despre econo­miile anuntate anul tre­cut, prin res­tructurarea agentiilor guver­na­men­tale. In plus, si anul acesta exista pri­vi­le­g­iati ai sis­temului. Mai multe insti­tutii cen­trale or­ga­nizeaza concursuri de an­ga­jare, unele functii puse la bataie fiind cel mai probabil cu dedicatie pentru clientela politica.

­­­­­­­­Una dintre principalele „realizari” ale Cabinetului Boc, invocata de prim-ministru de fiecare data cand are ocazia, se refera la reducerea numarului de agentii guvernamentale. Procedura de restructurare a fost demarata la ince­putul anului trecut, iar in august 2009 seful Executivului anunta ca din cele 226 de agentii si autoritati aflate in sub­or­dine guvernamentala au ramas doar 113.

„Economiile care se realizeaza la Bugetul de stat insumeaza 219,35 mil. lei (aproximativ 52 mil. euro) pentru un an financiar”, de­clara, la momentul res­pectiv, Emil Boc. Astfel, cel putin pe hartie au fost reduse 10.554 de posturi bugetate, din care majoritatea (8.971) ocupate. De ase­me­nea, peste 100 mil. euro erau esti­mate ca economii facute prin includerea la Bugetul de stat a veni­tu­rilor proprii ale agentiilor comasate. Nici pana astazi guvernul nu a prezentat date concrete prin care sa arate daca sumele estimate au fost intr-adevar economisite la Buge­tul de stat. Cat priveste situatia disponi­bi­lizarilor din agentii, cifra facuta publica este una evaziva, „in jur de 8.000 de concedieri”, dupa cum declara recent purtatorul de cuvant al Executivului.

Cele mai multe agentii sunt in subor­di­nea SGG, condus de Daniela Nicoleta Andreescu, dar sunt si ministere care au pastrat numeroase astfel de agentii, precum Ministerul Transporturilor ori cel al Agriculturii.


CES discuta astazi memorandumul cu FMI


Zilele acestea, guvernul pare hotarat sa faca economii prin diminuarea tutu­ror drepturilor banesti platite de stat. Pe langa reducerile de salarii si pensii, cuprinse in memorandumul cu FMI, Cabinetul Boc ia in calcul dimi­nua­rea burselor din educatie, precum si sistarea facilitatilor de care beneficiaza pen­sio­narii la transportul public si cel feroviar. Prevederile sunt cuprinse intr-o ordo­nanta de urgenta obtinuta de Mediafax si ar urma sa fie aplicate tot de la 1 iunie.

Nemultumite de actiunile Cabine­tului Boc, sindicatele cer Executivului sa reanalizeze unele dintre masurile conve­nite cu FMI. De exemplu, sindicatele vor ca reducerea de 25% sa se aplice la nivelul fondului de salarii, si nu pentru fiecare salariat in parte. Practic, reprezentantii sindicatelor ar prefera ca reducerea cheltuielilor de personal sa fie facuta la nivelul ordonatorilor de credite, care sa poata decide masuri care sa mearga, de la caz la caz, de la diminuarea unor spo­ruri si stimulente la zile de concediu fara plata si disponibilizari.

De ase­me­nea, sindicatele propun ca alternativa la diminuarea pensiilor sa fie aplicata o noua grila de impozitare progresiva, in trei trepte de venituri. Doleantele vor fi discutate in sedinta CES de astazi. Din partea patronatelor, purtatorul de cu­vant Dan Matei Agathon a anuntat ca ACPR va da un vot favorabil in CES doar daca guvernul va accepta un set de ma­suri, printre care se numara si res­truc­­turarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat in urmatoarele doua luni. MFP recomanda ca memo­ran-du­mul cu FMI sa nu fie modificat, pentru a putea fi aprobat cel mai tarziu in sedinta de guvern de miercuri.

Favorizatii sistemului bugetar continua angajarile


In tot acest context, in care se vor­beste de solidaritate si nevoia de aus­te­ritate, exista si privilegiati ai sis­te­mu­lui. Ministerul Mediului, Garda Na­tio­nala de Mediu, Ministerul Agri­cul­turii si Minis­te­rul Transporturilor, care organizeaza con­cursuri exact in aceasta perioada pen­tru ocuparea unor functii in siste­mul bugetar. Campionii ofertelor sunt cei de la Garda Nationala de Mediu (GNM), care scot la concurs 41 de posturi - patru la centru si 37 in comisariatele regionale. GNM este condusa de Silvian Ionescu, colaborator pe linie de partid si de stat al lui Traian Basescu, in perioada Anvers. Concursurile la GNM au loc astazi si miercuri.

Biroul de presa al GNM a transmis ca procedura de organizare a concursului „a fost demarata cu cel putin o luna inainte de aparitia Memorandumului cu FMI” si ca institutia a trecut printr-o res­truc­turare anul trecut - de la 953 la 844 de posturi. In prezent, din cele 844 de pos­turi bugetate, sunt ocupate 777. „Pos­tu­rile care au fost scoase la concurs sunt pos­turi bugetate si se incadreaza in li­mita de 844 fara a atinge aceasta li­mita”, potrivit institutiei. In prezent, GNM are 475 de comisari in teritoriu si afir­ma ca are nevoie de inca 398 de comisari pentru a-si desfasura activitatea potrivit obligatiilor legale si recoman­da­rilor UE.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale organizeaza concursuri pentru angajarea a 24 de persoane, dintre care doua pentru posturi de director general - la Directia de Implementare Politici Agricole si la Agentia Nationala a Zonei Montane. Ministerul nu a raspuns soli­citarii formulate de „Financiarul” pen­tru a explica situatia.

In asteptarea unei noi ordonante


Ministerul Mediului si Padurilor (MMP) a organizat saptamana trecuta concursul pentru ocuparea a doua posturi de consilier pentru afaceri eu­ro­pene - unul la Directia Juridica si al­tul la Directia Relatii Externe si Pro­­tocol. Directia de Comunicare a MMP a transmis ca posturile sunt va­can­te si bugetate, respectandu-se restrictia de a ocupa prin concurs maximum 15% din posturile care se vacanteaza dupa data de 14 aprilie 2009. Si in acest caz se invoca faptul ca procedurile au inceput inainte de anuntul guvernului privind reducerile suplimentare. „Odata ce va intra in vigoare actul normativ cu pri­vire la reducerea cheltuielilor buge­tare, se vor lua decizii care sa respecte masu­rile dispuse in acest act normativ”, se afirma in documentul citat.

Ministerul Transporturilor scoate in aceasta saptamana la concurs un post de expert la Autoritatea de management pentru POS „Transport”. La sfarsitul lunii mai incepe concursul pentru func­tiile de consilier superior la Directia Ge­ne­rala de Control si de consilier princi­pal la Directia Infrastructura si Transport Feroviar.

Propuneri analizate de Executiv

 • sistarea facilitatilor de care beneficiaza pensionarii la transportul public si cel feroviar
 • diminuarea cu 25% a burselor pentru elevi, studenti, doctoranzi si auditorii de justitie
 • diminuarea cu 25% a burselor de cercetare
 • reducerea cu 15% a drepturilor de care beneficiaza elevii si studentii
 • reducerea cu 25% a indemnizatiei de merit si a cuantumului rentei viagere acordate sportivilor de performanta
 • reducerea cu 25% a sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical si neclerical
 • anularea ajutorului financiar acordat pentru achizitionarea de carti educationale
 • reducerea cu 25% a cuantumului indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, Academiei Oamenilor de Stiinta si Academiei de Stiinte Tehnice
 • cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si Academiei Oamenilor de Stiinta va fi redus cu 15%
 • diminuarea cu 25% a indemnizatiei lunare acordate sistemului de cercetare-dezvoltare din agricultura, silvicultura si industria alimentara
 • reducerea cu 25% a cuantumului rentei viagere agricole
 • angajatii din companiile nationale care vor fi disponibilizati prin con­cedieri colective nu vor mai primi plati compensatorii, de la 1 iunie
 • reducerea cu 25% a cuantumului drepturilor in natura de care beneficiaza angajatii institutiilor publice
 • ordonatorii principali de credite nu vor mai putea deconta decat 75% din valoarea cheltuielilor de transport, asistenta medicala, medicamente si proteze, aferente personalului propriu
 • pensiile speciale vor fi plafonate la un nivel calculat strict cu punctul de pensie de 622,9 lei (fata de 732,8 lei in prezent - n.r.)
 • reducerea cu 15% a pensiilor militare de stat si a celor pentru politisti
 • vor fi sistate ajutoarele si indemnizatiile acordate la iesirea la pensie, retragere sau trecerea in rezerva

Masuri convenite in memorandumul cu FMI

 • reducerea cu 25% a salariilor, a sporurilor si a altor plati de natura salariala pentru toti angajatii din sectorul public
 • reducerea cu 15% a tuturor prestatiilor sociale, inclusiv a pensiilor, a alocatiilor de somaj si a drepturilor banesti pentru veterani si urmasii eroilor-martiri din 1989
 • inghetarea pensionarilor anticipate incepand cu data de 1 iunie 2010
 • impozitarea tichetelor de masa, a veniturilor din castigurile de capital, inclusiv din depozitele bancare si platile compensatorii
 • eliminarea scutirilor de la impozitul pe venit acordate programatorilor din sectorul IT
 • eliminarea celui de-al 13-lea salariu aferent anului 2010 pentru angajatii din sectorul public. Acesta va aparea in bugetul anului 2010.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu